หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

나나성형외과의 특별한 노하우

안면윤곽

얼굴전체적인 밸런스를 고려한
개인별 맞춤 윤곽성형

심부볼 지방제거술

심부볼 지방제거는 수술없이 앞광대 45도 광대 부분에
지방이 많아 광대가 튀어나와 보이는 경우에 효과적입니다.
심부볼 지방제거는 수술없이 앞광대 45도 광대 부분에
지방이 많아 광대가 튀어나와 보이는 경우에 효과적입니다.
Previous Next
 • 나이들어보이는 원인
  심부볼 지방이란?

 • 심부볼 지방의 정의

  심부볼지방이란 저작근보다도 볼 
  깊숙하게 위치한 지방주머니입니다.
  지방조직인 '볼지방 패드'의 제일 아랫부위로
  피하지방과는 달리 매우 흐물흐물거리는
  액체와 같은 지방 덩어리로서
  옆머리부터 아래턱까지 연결되어 있습니다.
 • 뼈를 깎지 않는
  효과적 안면윤곽

 • 심부볼 지방제거술의 장점

  무조건 뼈를 깎아야만 한다고 생각했던 안면윤곽!
  심부볼 지방제거술은 뼈를 깎지 않습니다.
  다이어트를 해도 빠지지 않는 볼살과
  큰 얼굴 크기의 고민을 해결할 수 있는 방법입니다.
  또한 심부볼 지방제거술은 노화와 중력의 영향으로
  처져 심술보처럼 보이는 경우에도 효과적입니다.

심부볼 지방제거술이 필요한 경우

나나성형외과에서는 필요한 만큼의 지방만
제거하기 때문에 볼패임 현상이 없습니다.

01 볼살이 너무 많아 고민이신 분
02 처진 볼살 때문에 나이 들어 보이시는 분
03 V라인 얼굴을 원하시는 분
04 얼굴 크기가 불만이신 분
05 처진 볼 때문에 팔자주름이 도드라져 보이는 분

나나성형외과
심부볼 지방제거술 방법

STEP 01

입안 절개

마취 후 0.5 ~ 1cm 정도의
입안쪽 부위 절개를 진행합니다.

STEP 02

심부볼 지방제거

입안절개를 한 곳을 통해
불필요한 심부볼 지방만
선택적으로 제거합니다.

STEP 03

입안 봉합

녹는실을 이용해
봉합합니다.

나나 심부볼 지방제거술 수술정보

수술시간

약 30분

마취방법

수면마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

없음

일상복귀

수술직후
일상생활 가능

내원치료

1회 이내

나나성형외과가 답해드리는   Q & A

심부볼 지방제거술
회복기간이 얼마나 걸리나요?

심부볼 지방제거 시 회복기간은
개인차가 있으나 수술 후 다음날부터
일상생활하는데 큰 지장이 없으며
바로 세안 등의 일상생활이 가능합니다.
심부볼지방제거 후 큰 붓기는 수술 후
1~2주 정도에 빠지게 되며 완전하게
붓기가 빠지고 최종적인 효과를
보기 위해서는 3 ~ 6개월 정도의
시간이 필요합니다.

안면윤곽
수술 후
회복관리 솔루션

안면윤곽 수술 후
회복관리솔루션

수술만큼이나 결과를 좌우하는 것이
바로 수술 후 관리입니다.
나나에서는 안면윤곽 환자분들을 위한
수술 후 회복관리 솔루션을 진행합니다.

 • 01

  스팀각질케어와 보습쿨링팩으로
  수술부위 드레싱과 함께 진행

 • 02

  붓기완화 마스크와
  비타민 관리로 체내순환

 • 03

  붓기제거주사와 항염증주사로
  빠른 붓기제거를 유도

 • 04

  고주파관리와 힐라이트로
  빠른 회복을 위한 관리

 • 05

  수술 및 회복기간동안 어려웠던 세안으로 인한
  각질, 피지 집중 피부관리

 • 06

  림프선 관리로
  리프팅 및 탄력 집중관리

나나성형외과의 믿음직한 안면윤곽 노하우

나나성형외과의 믿음직한
안면윤곽 노하우

3D - CT를 통한 수술 전 정밀분석

수술 전 3D - CT를 통한 정밀분석으로 개인별로 다른
얼굴 뼈의 구조와 모양, 근육층과 연부조직의 분포, 
신경선의 위치 등 육안으로는 확인하기 힘든 부분까지
다각도에서 정밀분석하여 수술 전 모든 부분을
고려한 후 디자인을 진행합니다. 

수술 전 종합검진 시스템

수술 전 첨단의료장비시스템으로 종합검진을 실시하여 보다 안전한
수술이 가능합니다. 국가 인증 50여가지 검사항목이 포함된
질환별 검진을 통해 환자별 건강데이터를 분석한 후
과학적으로 진단하여 개개인에게 맞춰진 정확한 수술만을
진행하기 때문에 더욱 만족도 높은 결과를 얻을 수 있습니다 .

분야별 전문 의료진의 협진 시스템

다년간의 성형수술경험으로 숙련된 노하우를 가진
각 분야별 전문 의료진이 함께 안전하고 만족도 높은
수술결과를 위하여 수술 전 과정을 협진하여 진행합니다.
풍부한 임상경험의 안면윤곽 전담 수술팀이 환자분들의
안전과 아름다움을 책임지고 있습니다.

마취의학과 전문의 상주

첨단 모니터링시스템으로 환자의 상태를 실시간으로
모니터링하며 수술 전부터 수술 후 회복까지
마취통증의학과 전문의가 1:1로 환자를 전담하여
책임지고 수술 전 과정을 안전하게 체크합니다.

안면윤곽 회복관리 솔루션

나나성형외과에서는 안면윤곽 수술 후 안정적이고 아름다운
최상의 결과를 위하여 토탈회복관리 솔루션을 진행합니다.
붓기의 빠른 완화를 위한 붓기관리프로그램 및 
시술 프로그램으로 빠르고 만족스러운 회복을 도와드립니다.

나나성형외과 추천 영상

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해 나만의 어울리는 디자인과
모습으로 개선하는 나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해
나만의 어울리는 디자인과 모습으로 개선하는
나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

โรงพยาบาลนานะ

BEFORE & AFTER

NANA PLASTIC SURGERY