หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU
눈,코성형 SPECIALIST

박상은 원장

기능까지 중요하기 때문에 섬세하고 꼼꼼한 테크닉과
출혈을 최소화하는 것이 중요합니다.

눈, 코성형
연예인 눈성형, 원데이눈성형, 눈 재수술, 코 재수술
집도수술

박상은 원장
약력 및 학회활동


 • · 前) 스노우성형외과 대표원장
 • · 前) 바노바기성형외과 원장
 • · 연세대학교 의과대학 졸업
 • · 세브란스병원 성형외과 전문의
 • · 세브란스병원 성형외과 외래교수

 • · 미국 University of Pittsburgh Medical Center 연수
 • · 대한성형외과학회 정회원
 • · 대한미용성형외과학회 정회원
 • · IPRS (국제성형외과학회) 정회원
 • · ISAPS (국제미용성형외과학회) 정회원

성형외과 전문의

내가 생각하는
재수술이란?

눈/코 각 2000케이스 이상, 재수술 2000케이스 이상 전문의가 생각하는 재수술이란?

재수술은 이전 수술이 만족스럽지 못한 결과를 얻었거나 부작용으로 인해 불편을 개선하기 위한 수술입니다. 이전 수술이 실패한 근본 원인을 정확하게 분석하고 개선방향을 정확하게 판단하여 진행하는 것이 중요합니다. 따라서 숙련된 전문의와의 충분한 상담을 통하여 문제점을 해결하는 것이 중요합니다

 • # 또렷하고 예쁜 눈
 • # 만족스러운 결과
 • # 개인별 맞춤 디자인
 • 01.또렷하고 선명한 눈
  균형과 조화를 고려한 눈

  또렷하고 선명한 눈, 단순하게 크기만을 생각한 모습이아닌 내 얼굴과의 조화와 균형을 고려한모습으로 디자인되어
  진행될때 높은만족감을 느끼실 수 있습니다.
  개개인에게 어울리는 눈매, 크고 또렷한 라인으로 나나에서 나만의 어울리는 눈매라인을 만나보길바랍니다.
  올바르고 정직한마음으로 환자중심의 진료를 위해 최선을 다 하겠습니다.

 • 02.개인별 맞춤디자인
  나에게 어울리는 코모양이란?

  외모에 있어 가운데 위치하여 인상을 좌우하는 부위가 바로 '코'입니다. 코의 높이, 길이, 모양, 등 다양한 요소로 인해 얼굴전체의 이미지가 긍정 혹은 부정적으로 변하기도 하기에 더욱 더 중요한 부위로 꼽히고 있습니다.
  보다 만족스러운 결과로 이어지기 위해서는 환자 개개인의 이목구비에 어울리는 코모양을 찾아아 하며, 그 역할은 바로
  전문의의 담당이라고 생각합니다.

 • 03.나에게 어울리는
  아름다운 얼굴.

  여러 이유로 더 아름다운 얼굴로 변하고 싶어하는 많은 분들에게도 각각 어울리는 이목구비가 있기 마련이기에 어제도 오늘도 그리고 내일도 항상 안전을 기반으로
  환자에게 어울리는 이목구비를 찾아드리기 위하여
  노력하고 있습니다.

 • 04.끊임없는 학술활동,
  다양한 연구와 수술경험을 바탕으로
  끊임없이 노력합니다

  다양한 경험과 수많은 수술 케이스를 바탕으로 국내외 학술 활동을 통해 노하우를 공유하고 국내외성형 분야를 이끌어 나가기 위하여 끊임없이 정진하고 있습니다.
  더 아름다워지기 위해 결심한 마음이 퇴색되지 않도록
  항상 정직하고 진실된 마음으로 임하도록 노력하겠습니다.