หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

나나성형외과의 특별한 노하우

안면윤곽

얼굴전체적인 밸런스를 고려한
개인별 맞춤 윤곽성형

사각턱 재수술

1차 수술의 문제점을 정확하게 분석하여 정면뿐만이 아닌 측면, 45도 각도의 턱라인을 생각하여
완벽한 비율과 자연스러운 V라인으로 만족도 높은 수술을 진행합니다.
1차 수술의 문제점을 정확하게 분석하여
정면뿐만이 아닌 측면, 45도 각도의 턱라인을
생각하여 완벽한 비율과 자연스러운 V라인으로
만족도 높은 수술을 진행합니다.
Previous Next
 • 나나성형외과의 사각턱 재수술이란?

 • 갸름한 V라인을 원한다면?

  수술 후 전후의 변화가 크지 않고, 이중턱, 비대칭 등의
  문제점으로 인한 불편함을 개선하기 위한 수술입니다.
  재수술은 처음 수술보다 어렵고 복잡하기 때문에
  수술 경험이 풍부한 전문의와 충분한 상담을 통해
  안전하고 성공적인 수술을 진행해야합니다.
 • 개개인에게 맞는수술방법으로 진행합니다

 • 사각턱 제거

  긴곡선절제로 턱끝까지
  매끈하고 갸름한 V라인을
  만들어줍니다.

  피질 절골

  턱 뼈의 두께를 줄여 얼굴
  폭을 줄여주어 정면효과를
  극대화 시켜줍니다.

  근육 절제

  저작근육인 교근 안쪽
  부분을 절제하여 근육의
  전체 두께를 줄여줍니다.

나나성형외과의 사각턱 재수술이 특별한 이유

01 재수술의 원인 분석
상담과 진단을 통해 재수술의 원인을 파악하여
환자에게 맞는 수술 방법으로 진행합니다.
02 3D-CT를 통한 정밀 분석
얼굴 뼈와 근육의 구조변화를
면밀히 체크하여 수술계획을 세웁니다.
03 전문 안전시스템
수술실 내·외부에 안전마취시스템, 무정전시스템 등
전문 안전시스템을 갖추어 안전을 최우선으로 진행합니다.
04 수술시간 최소화
수술시간을 최소화하여 출혈, 붓기,
멍이 적고 회복속도가 빠릅니다.
05 2차 재수술은 NO!
안면윤곽 전담 의료진의 정확한 원인 분석을
통하여 다음 재수술이 없도록 합니다.

사각턱 재수술 수술정보

수술시간

1시간

마취방법

전신마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

일주일 후
실밥제거

일상복귀

일주일 후
일상생활 가능

내원치료

수술 후
일주일

나나성형외과
사각턱 재수술
키포인트

나나성형외과
사각턱 재수술
키포인트

안면윤곽 재수술은 처음 수술보다
더욱 복잡하고 어렵기 때문에
재수술 경험과 기술력이 갖춰진
안면윤곽 전담 의료진이 정확한
구조 파악과 수술계획으로 진행합니다.
안면윤곽 재수술은 처음 수술보다 더욱 복잡하고 어렵기 때문에
재수술 경험과 기술력이 갖춰진 안면윤곽 전담 의료진이 
정확한 구조 파악과 수술계획으로 진행합니다.
안면윤곽 재수술 집도 노하우

안면윤곽 재수술
집도 노하우

해부학적 이해와 
전문적인 높은 수준의
수술 노하우를
가지고 있습니다.
정확하고 안정적인 고정 기술력

정확하고 안정적인
고정 기술력

한 번 고정한 핀에서
새로운 고정점을
찾는 것이
중요합니다.
어느 각도에서나 슬림한 라인

완벽한 비율
자연스러운 V라인

개개인의 얼굴에
맞도록 조화롭고
균형있게 만드는
것이 중요합니다.
부작용 최소화 안전한 수술

부작용 최소화
안전한 수술

오랜 노하우의
의료진이 정확한
원인을 분석하여
수술을 진행합니다.
수술 후 케어

나나성형외과의
수술 후 케어

세심한 수술 후
케어로 만족도
있는 결과를
보여드립니다.

나나성형외과가 답해드리는   Q & A

사각턱 재수술을 하고
싶은데 병원 선택
기준
이 있을까요?

재수술은 얼굴의 신경, 근육, 
피부조직 등 많이 변형되어 있어 
고난이도의 수술입니다. 따라서 
오랜 경험과 노하우를 가진
의료진이 집도하는지, 정밀진단이 
가능한지, 안전시스템, 응급시스템, 
마취전문의 상주 등을 갖추고 있는지 
확인하고 선택하시는 것이 좋습니다.

수술 후 변화가 거의 없어서
재수술을 받고 싶은데
언제쯤 하는게 좋을까요?

재수술은 이미 수술을 진행했던 
부위를 재개선하는 것이므로 
첫 수술을 받고 최소 6개월~1년 
후의 회복기간을 거치고 방문하셔야 
얼굴의 뼈와 근육이 정리되어
정확한 진단을 받으실 수 있습니다. 
개인차에 따라 잔 붓기는 1년동안 
지속되는 분들도 계실 수 있습니다.
               

나나성형외과의
사각턱 재수술이
필요한 경우

나나성형외과의
사각턱 재수술이 필요한 경우

재수술의 원인은 다양하기 때문에
문제점을 정확하게 파악하여
그에 맞는 수술방법으로 진행합니다.

 • 01

  1차 수술 후
  정면에서 갸름해지지 않은 경우

  정면에서 갸름해지지 않은 경우
 • 02

  1차 수술 후
  이차각이 생긴 경우

  이차각이 생긴 경우
 • 03

  1차 수술 후
  안면 비대칭이 생긴 경우

  안면 비대칭이 생긴 경우
 • 04

  1차 수술 후
  턱 통증이나 소리가 나는 경우

  턱 통증이나 소리가 나는 경우
 • 05

  1차 수술 후
  턱선이 울퉁불퉁해진 경우

  턱선이 울퉁불퉁해진 경우
 • 06

  1차 수술 후
  부정유합이 발생한 경우

  부정유합이 발생한 경우

나나성형외과의 믿음직한 안면윤곽 노하우

나나성형외과의 믿음직한
안면윤곽 노하우

3D - CT를 통한 수술 전 정밀분석

수술 전 3D - CT를 통한 정밀분석으로 개인별로 다른
얼굴 뼈의 구조와 모양, 근육층과 연부조직의 분포, 
신경선의 위치 등 육안으로는 확인하기 힘든 부분까지
다각도에서 정밀분석하여 수술 전 모든 부분을
고려한 후 디자인을 진행합니다. 

수술 전 종합검진 시스템

수술 전 첨단의료장비시스템으로 종합검진을 실시하여 보다 안전한
수술이 가능합니다. 국가 인증 50여가지 검사항목이 포함된
질환별 검진을 통해 환자별 건강데이터를 분석한 후
과학적으로 진단하여 개개인에게 맞춰진 정확한 수술만을
진행하기 때문에 더욱 만족도 높은 결과를 얻을 수 있습니다 .

분야별 전문 의료진의 협진 시스템

다년간의 성형수술경험으로 숙련된 노하우를 가진
각 분야별 전문 의료진이 함께 안전하고 만족도 높은
수술결과를 위하여 수술 전 과정을 협진하여 진행합니다.
풍부한 임상경험의 안면윤곽 전담 수술팀이 환자분들의
안전과 아름다움을 책임지고 있습니다.

마취의학과 전문의 상주

첨단 모니터링시스템으로 환자의 상태를 실시간으로
모니터링하며 수술 전부터 수술 후 회복까지
마취통증의학과 전문의가 1:1로 환자를 전담하여
책임지고 수술 전 과정을 안전하게 체크합니다.

안면윤곽 회복관리 솔루션

나나성형외과에서는 안면윤곽 수술 후 안정적이고 아름다운
최상의 결과를 위하여 토탈회복관리 솔루션을 진행합니다.
붓기의 빠른 완화를 위한 붓기관리프로그램 및 
시술 프로그램으로 빠르고 만족스러운 회복을 도와드립니다.

나나성형외과 추천 영상

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해 나만의 어울리는 디자인과
모습으로 개선하는 나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해
나만의 어울리는 디자인과 모습으로 개선하는
나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

โรงพยาบาลนานะ

BEFORE & AFTER

NANA PLASTIC SURGERY